Skip to main content

Vad kan vi göra för er?

Du som kund är oftast en leverantör, distributör eller återförsäljare inom retailbranschen i Skandinavien.

Vi har genom åren försökt att utvecklas med våra kunder och ambitionen är att vi ska vara en naturlig samarbetspartner på flera områden inom handeln.

Oavsett om ni behöver hjälp med merchandising, ombyggnader, event, konceptframtagning eller försäljning så ska Retail Support vara svaret!

Det vi är bäst på

Jobba hos oss

Våra divisioner i Sverige

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext.